ANBI Gegevens

Naam: STICHTING SOZO 
RSIN Fiscaal Nr: 649l273
KvK Veendam: 02327571
IBAN: NL47RABO0360704476

Het is belangrijk dat een stichting goed werk levert en transparant is in de financiën. Zulke stichtingen krijgen van de belastingdienst het ANBI-kenmerk. Giften aan een ANBI zijn voor de belasting aftrekbaar. Stichting Sozo is een erkende ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

NAW-GEGEVENS 

Kantoor en Postadres:

Hoofdstraat 76 | 9501CP | Stadskanaal
E: info@stichtingsozo.nl
W: www.stichtingsozo.nl

DOELSTELLING

 • Het doel van stichting SOZO is om jongeren te brengen tot geestelijke, culturele en mentale ontplooiing op christelijke grondslag.

BELEIDSPLAN

 • Stichting Sozo organiseert activiteiten en evenementen op jongeren gericht
 • Stichting Sozo onderhoud netwerk waar jongeren voor hulp aan kunnen kloppen.
 • Stichting Sozo heeft locatie jongerencentrum waar jongeren samen komen.
 • Stichting Sozo doet fondswerving voor eigen en gelieerde projecten. Zij doet dit voor sponsorprogramma’s en door acties.
 • De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties. De stichting houdt een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven.

BELONINGSBELEID

Geen van de bestuurders wordt betaald door de stichting. Er zijn geen mensen in dienst. Dat houdt de kosten laag. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid of op declaratiebasis verricht.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2021/2022

 • Organisatorische her-indeling
 • Ambulante acties op straat
 • Corona – protocol toepassen voor het herstarten van het jongerenwerk.
 • Door de Corona Pandemie was er een afwachtende houden ten aanzien van de ontwikkelingen. Sinds september 2022 zijn er weer jongerenavonden en is het centrum weer open vooor activiteiten.

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING:
Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

BESTUUR

 • I J van Hoegee – Secretaris
 • M de Jong – Algemeen bestuur
 • R F Wilts – Penningmeester
 • J E van der Sterre – Algemeen bestuur