Beleidsplan

STICHTING JONGERENCENTRUM SOZO

BELEIDSPLAN

 

RSIN: 6491273

Hoofdstraat 76

9501CP Stadskanaal

info@jongerencentrumsozo.nl of info@stichtingsozo.nl

KVK nummer: 02327571

IBAN: NL47RABO0360704476

 

Bestuur

I J van Hoegee – Secretaris

M de Jong – Algemeen bestuur

R F Wilts – Penningmeester

J E van der Sterre – Algemeen bestuur

 

Financieel

Een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen

Zie bijlage jaarrekening en begroting

 

De wijze van verwerving van inkomsten

Inkomsten van de stichting bestaan uit:

  1. Schenkingen
  2. Subsidies

III. Alle andere wettige inkomsten

  1. Er is geen winstoogmerk

 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Beheer van het vermogen staat onder toezicht van de penningmeester

van de stichting. Bestedingen worden in gezamenlijk overleg met

bestuur van de stichting gepland.

 

Het beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers

Er is geen sprake van geldelijke beloning voor de bestuurders. De

bestuurders kunnen ten hoogste onkostenvergoeding op declaratiebasis

ontvangen.

 

Doel

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Het doel van de stichting is om jongeren te brengen tot geestelijke,

sociale, culturele en mentale ontplooiing en het begeleiden van deze

jongeren op weg naar maatschappelijke verantwoordelijkheid (Statuut

artikel 2 lid 1)

 

Aanpak

De stichting bereikt de doelstelling door activiteiten gericht op de

doelgroep te organiseren. Hiertoe behoren de wekelijkse

inloopavonden voor jongeren waar zij opvang vinden door getrainde

vrijwilligers. Uitvalsbasis voor de activiteiten is het

jongerencentrum Sozo aan de Hoofdstraat 76. Betreffende specifieke

activiteiten stelt het staf-team van The Gate jaarlijks een plan van

aanpak op met planning.

 

The activiteiten zijn specifiek gericht op de groep jongeren die

veel tijd op straat doorbrengen door instabiele thuissituatie of anders.

Voor de jongeren is de Hoofdstraat 76 bedoeld als ‘huiskamer’ en zijn

de activiteiten zoals meidendagen, kookles etc gericht op ontplooiing

van de jongeren en het opbouwen van een vertrouwensband.